Hide Main content block

اخبار کارگاه ها

1396-11-05 18:11:35
1602
انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران جهت عضوگیری از بین دانش آموختگان رشته های گروه پزشکی، پیراپزشکی، روانشناسی و مشاوره مبادرت به برگزاری کارگاه هیپنوتیزم درمانی نموده. توضیحات: برنامه آموزشی این کارگاه شامل ۷۰ ساعت آموزش نظری و عملی هیپنوتیزم درمانی، منطبق بر سرفصل‌های آموزشی انجمن هیپنوتیزم ...

عنوان کارگاهشهرمدرسزمان شروعساعتتماس
خودهیپنوتیزمتهراندکتر باقری31 خرداد1209126112648
هیپنوتیزم درمانیتهرانمدرسین انجمن23 فروردین7009123336716
کارورزی تربیت هیپنوتراپیستتهراندکتر باقری6 اردیبهشت1009123336716
سوپرویژن تربیت رواندرمانگرتهراندکتر سرگلزایی10 اردیبهشت1609123336716

خبر

اخبار شعب و نمایندگی ها

1396-12-24 09:12:16
284
دستاوردی بزرگ علاقه مندان هیپنوتیزم و دانش پژوهان گرامی: سه شنبه بیست و دوم اسفند 1396 برگی زرین در تاریخ علم ایران رقم خورد . بدنبال بیش از دو دهه تلاش علمی در تبیین جایگاه دانشی هیپنوتیزم امروز برای اولین بار در تاریخ هیپنوتیزم ایران، هیپنوتیزم در قالب واحد درسی مستقل در دانشکده طب مکمل ...

footerinfo3

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...