هیات مدیره

هیات مدیره فعلی (از آذرماه ۹۲ تا کنون)

اعضای اصلی

دکتر علی شریفی - روانپزشک (رئیس هیات مدیره)
دکتر مهدی فتحی - فوق تخصص بی هوشی قلب (دبیر)
دکتر عنایت الله شهیدی - پزشک (خزانه دار)
دکتر امیرهوشنگ باقری - روانپزشک
سید محمد کاظم طباطبایی - روانشناس بالینی

اعضای علی البدل

دکتر مرتضی علی اشرفی - پزشک
دکتر ندا معین - پزشک

بازرس

دکتر کامبیز عبقری -  دندانپزشک
بازرس علی البدل
دکتر حمیدرضا محمدطاهری - پزشک

هیات مدیره قبلی (۹۲-۸۹)

اعضای اصلی

دکتر علی شریفی (رئیس هیات مدیره)
دکتر مهدی فتحی (دبیر)
دکتر عنایت الله شهیدی (خزانه دار)
دکتر مرتضی ایران منش
دکتر امیرهوشنگ باقری

اعضای علی البدل

دکتر مهوش آگاه
دکتر هادی منافی

بازرس

دکتر کامبیز عبقری
بازرس علی البدل
دکتر حمیدرضا محمدطاهری

footerinfo3

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...