ومته نشریه و انتشارات

کمیته نشریه و انتشارات

بدنه اجرایی انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران به منظور تقسیم کار و تخصیص نیروها، از تعدادی کمیته تخصصی تشکیل شده است.

کمیته نشریه و انتشارات با مسئولیت دکتر حمید اخوین


شرح وظایف كمیته نشریه و انتشارات (مصوبه هیأت مدیره به تاریخ ۹۲/۱۰/۲۰)

۱- سیاست گذاری چگونگی نشر

۲- هماهنگی جهت اخذ امتیاز خودآموزی نشریه انجمن

۳- چاپ و عرضه نشریات وكتب آموزشی انجمن با هماهنگی هیئت مدیره و کمیته آموزشی و پژوهشی

۴- عرضه و فروش انتشارات انجمن درنمایشگاه های داخلی و بین المللی با هماهنگی کمیته‌های مربوطه

۵- برآورد بودجه و نیازهای سالانه انتشارات

۶- تهیه گزارش عملكرد مالی سالیانه وارایه به هیات مدیره

footerinfo4

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...