Hide Main content block

اخبار کارگاه ها

1397-05-14 09:05:46
155
کارگاه پیشرفته هیپنوتیزم درمانی سر فصلها: 1- شناخت درمانی هیپنوتیزمی2- هیپنوتیزم درمانی طرحواره محور3- هیپنوآنالیز4- هیپنوتیزم محاوره ای بهای کارگاه: یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان تاریخ شروع کارگاه:  از ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ مدارک جهت ثبت نام:۱- اصل فیش واریز شده بانکی به شماره کارت ...

عنوان کارگاهروزهایمدرسزمان شروعساعتتماس
هیپنوتیزم درمانی (پیشرفته)پنجشنبه جمعهمدرسین انجمن25 مرداد7009123336716
هیپنوتیزم درمانی(مقدماتی متوسطه)پنجشبنه جمعهمدرسین انجمن12 مهر7009123336716
کارورزی تربیت هیپنوتراپیستپنجشنبه ها 10تا12دکتر باقری--09123336716
سوپرویژن تربیت رواندرمانگردوشنبه ها 17تا19دکتر سرگلزایی--09123336716
روانکاوی و هیپنوآنالیزدوشنبه ها 15تا17دکتر سرگلزایی--09123336716

خبر

اخبار انجمن

اخبار شعب و نمایندگی ها

1396-12-24 09:12:16
518
دستاوردی بزرگ علاقه مندان هیپنوتیزم و دانش پژوهان گرامی: سه شنبه بیست و دوم اسفند 1396 برگی زرین در تاریخ علم ایران رقم خورد . بدنبال بیش از دو دهه تلاش علمی در تبیین جایگاه دانشی هیپنوتیزم امروز برای اولین بار در تاریخ هیپنوتیزم ایران، هیپنوتیزم در قالب واحد درسی مستقل در دانشکده طب مکمل ...

footerinfo3

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...