Hide Main content block

اخبار کارگاه ها

1400-12-23 18:12:46
2597
کارگاه هیپنوتیزم درمانی از 8 اردیبهشت ماه 1401 انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران جهت عضوگیری از بین دانش آموختگان رشته‌های گروه پزشکی، پیراپزشکی، روانشناسی و مشاوره مبادرت به برگزاری کارگاه هیپنوتیزم درمانی نموده. توضیحات: این دوره آموزشی ویژه دانش آموختگان رشته های گروه روانشناسی و ...

عنوان کارگاهروزهایمدرسزمان شروعساعتتماس
کارگاه هیپنوتیزم درمانیپنجشنبه و جمعهتیم مدرسین انجمنبیست و سوم دیماه 14007002188032039 09023336716

خبر

اخبار انجمن

1401-01-10 18:01:33
352
به اطلاع دوستان عزیز می رساند انجمن بین المللی هیپنوتیزم مجموعه ای از کارگاه های کاربردی با عنوان ”استراتژی های هیپنوتیزمی برای آسیب های حاد“ را ویژه درمانگران برگزار می کند. کارگاه های فوق برای اعضای رسمی انجمن های هیپنوتیزم سراسر جهان رایگان است. لذا، از اعضای رسمی انجمن علمی ...

اخبار شعب و نمایندگی ها

1401-02-11 14:02:55
341
کارگاه هیپنوتیزم درمانی از 5 خرداد ماه 1401 در شهر کرج انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران جهت عضوگیری از بین دانش آموختگان رشته‌های گروه پزشکی، پیراپزشکی، روانشناسی و مشاوره مبادرت به برگزاری کارگاه هیپنوتیزم درمانی نموده. توضیحات: این دوره آموزشی ویژه دانش آموختگان رشته های گروه ...

footerinfo4

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...