Hide Main content block

اخبار کارگاه ها

1402-03-07 16:03:57
19
کارگاه هیپنوتیزم درمانی تهران از 22 تیر 1402 انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران جهت عضوگیری از بین دانش آموختگان رشته‌های گروه پزشکی، پیراپزشکی، روانشناسی و مشاوره مبادرت به برگزاری کارگاه هیپنوتیزم درمانی نموده. توضیحات: این دوره آموزشی ویژه دانش آموختگان رشته های گروه روانشناسی و مشاوره ...

عنوان کارگاهروزهایمدرسزمان شروعساعتتماس
کارگاه هیپنوتیزم درمانیپنجشنبه و جمعهتیم مدرسین انجمنبیست و سوم دیماه 14007002188032039 09023336716

خبر

اخبار انجمن

1402-02-26 13:02:22
97
دویست و چهارمین جلسه ماهانه انجمن هیپنوتیزم موضوع سخنرانی: مدیریت رفـــلکس گــگ با هیپنوتیزم سخنران: دکتر کامبیز عبقری (دندانپزشک) زمان برگزاری: پنجشنبه 28 اردیبهشت ماه 1402 ساعت 11 صبح ورود برای علاقمندان به هیپنوتیزم آزاد و رایگان است.

اخبار شعب و نمایندگی ها

1402-03-05 09:03:49
27
کارگاه هیپنوتیزم درمانی شیراز از 11 خرداد ماه 1402 انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران جهت عضوگیری از بین دانش آموختگان رشته‌های گروه پزشکی، پیراپزشکی، روانشناسی و مشاوره مبادرت به برگزاری کارگاه هیپنوتیزم درمانی نموده. توضیحات: این دوره آموزشی ویژه دانش آموختگان رشته های گروه روانشناسی ...

footerinfo4

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...