کمیته هیپنوتیزم ورزشی

کمیته هیپنوتیزم ورزشی

اعضای کمیته

1- دکتر مهدی سهرابی - دکترای رفتار حرکتی

2- دکتر مهدی فتحی - فوق تخصص بی هوشی قلب

3- دکتر محمدنژاد - دکترای روان شناسی ورزشی

4- دکتر سلطانی - دکترای روان شناسی ورزشی

5- دکتر عظیم نژاد - دکترای روان شناسی ورزشی

6- آقای صنعتگر - ارشد روانشناسی بالینی

7- دکتر امیر هوشنگ باقری - روانپزشک

8- دکتر مرتضی علی اشرفی - پزشک

footerinfo4

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...