کمیته پژوهش

بدنه اجرایی انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران به منظور تقسیم کار و تخصیص نیروها، از تعدادی کمیته تخصصی تشکیل شده است.

کمیته پژوهشی با مسئولیت دکتر میترا مصلحی

در دنیایی که علم هر روزه با شتاب بیشتری در حال پیشرفت است، غفلت از پژوهش ما را به قهقرا می برد. انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران علی رغم محرومیت از بودجه پژوهشی همواره آماده همکاری با پژوهشگران کشور می باشد. برنامه ریزی و اجرای امور پژوهشی انجمن بر عهده این کمیته است. از وظایف این کمیته پیشنهاد پروپوزال های کاربردی برای پژوهشگران و هماهنگی برای اجرای آن ها است. چنانچه پروپوزالی در زمینه هیپنوتیزم توسط یک پژوهشگر پیشنهاد شود، کمیته پژوهشی آن رامورد بررسی قرار می دهد و در صورت تصویب بر اجرای آن نظارت می نماید

 

عيين اولويتهاي پژوهشي انجمن
برگزاري دوره هاي آموزش روش تحقيق ومقاله نويسي
برگزاري سمينارهاي پژوهشي درقالب كنفرانس، پانل وكنگره هاي كشوري و بين المللي
ارايه راهنمايي و مشاوره طرح هاي مستقل و پاياننامه هاي دانشجويي درحيطه پژوهش هاي هيپنوتيزمي
تدوين و جمع آوري پاياننامه هاي مرتبط درقالب كتابخانه فيزيكي يا الكترونيك
انجام علم سنجي در حوزه مرتبط
ايجاد ارتباطات برون تشكيلاتي درحوزه پژوهش هاي مرتبط
تشكيل كارگروههاي تخصصي بررسي پيشنهادات نشر و چاپ كتب آموزشي اعضاي انجمن
دعوت از همکاران دوره دیده در انجمن که علایق و توانایی‌های پژوهشی خاصی دارند برای همکاری در طرح‌های پژوهشی مصوب

footerinfo4

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...