کمیته ها

کمیته هیپنوتیزم ورزشی

کمیته هیپنوتیزم ورزشی

اعضای کمیته

1- دکتر مهدی سهرابی - دکترای رفتار حرکتی

2- دکتر مهدی فتحی - فوق تخصص بی هوشی قلب

3- دکتر محمدنژاد - دکترای روان شناسی ورزشی

4- دکتر سلطانی - دکترای روان شناسی ورزشی

5- دکتر عظیم نژاد - دکترای روان شناسی ورزشی

6- آقای صنعتگر - ارشد روانشناسی بالینی

7- دکتر امیر هوشنگ باقری - روانپزشک

8- دکتر مرتضی علی اشرفی - پزشک

کمیته پزشکی عمومی

کمیته هیپنوتیزم در پزشکی عمومی

بدنه اجرایی انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران به منظور تقسیم کار و تخصیص نیروها، از تعدادی کمیته تخصصی تشکیل شده است.

کمیته هیپنوتیزم در پزشکی عمومی با مسئولیت دکتر ندا معین

موارد مصوبه اولین جلسه کمیته هیپنوتیزم در پزشکی عمومی در فروردین ماه 1401

۱- تدوین طرح درس و طرح دوره آموزشی پزشکی عمومی برای ارائه به کمیته آموزش

۲- تدوین کوریکولوم آموزشی جهت پزشکان عمومی برای ارائه به کمیته آموزش

۳- توامندسازی اعضای دوره دیده با مدرک پزشکی عمومی

۴- تعامل با موسسات آموزشی دانشگاهی

۵- تعیین اولویتهای پژوهشی

۶- شرکت فعال در کنگره‌های پزشکی بعنوان سخنران

۷- شرکت فعال در کارهای عملی و پژوهشی

۸- تکمیل بانک اطلاعات اعضاء و علاقمندان

کمیته دندانپزشکی

کمیته هیپنوتیزم در دندانپزشکی

بدنه اجرایی انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران به منظور تقسیم کار و تخصیص نیروها، از تعدادی کمیته تخصصی تشکیل شده است.

کمیته هیپنوتیزم در دندانپزشکی با مسئولیت دکتر کامبیز عبقری

موارد مصوبه اولین جلسه کمیته هیپنوتیزم در دندانپزشکی به تاریخ ۹۲/۱۱/۰۴

۱- تدوین طرح درس و طرح دوره آموزشی هیپنودنتیک برای ارائه به کمیته آموزش

۲- تدوین کوریکولوم آموزشی هیپنودنتیک برای ارائه به کمیته آموزش

۳- توامندسازی اعضای دوره دیده دندانپزشک

۴- تعامل با موسسات آموزشی دانشگاهی

۵- تعیین اولویتهای پژوهشی

۶- شرکت فعال در کنگره‌های دندانپزشکی بعنوان سخنران

۷- شرکت فعال در کارهای عملی و پژوهشی

۸- تدوین درسنامه هیپنودنتیک

۹- تکمیل بانک اطلاعات اعضاء و علاقمندان

footerinfo4

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...