کمیته ها

کمیته هیپنوتیزم ورزشی

کمیته هیپنوتیزم ورزشی

اعضای کمیته

1- دکتر مهدی سهرابی - دکترای رفتار حرکتی

2- دکتر مهدی فتحی - فوق تخصص بی هوشی قلب

3- دکتر محمدنژاد - دکترای روان شناسی ورزشی

4- دکتر سلطانی - دکترای روان شناسی ورزشی

5- دکتر عظیم نژاد - دکترای روان شناسی ورزشی

6- آقای صنعتگر - ارشد روانشناسی بالینی

7- دکتر امیر هوشنگ باقری - روانپزشک

8- دکتر مرتضی علی اشرفی - پزشک

کمیته دندانپزشکی

کمیته هیپنوتیزم در دندانپزشکی

بدنه اجرایی انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران به منظور تقسیم کار و تخصیص نیروها، از تعدادی کمیته تخصصی تشکیل شده است.

کمیته هیپنوتیزم در دندانپزشکی با مسئولیت دکتر کامبیز عبقری

موارد مصوبه اولین جلسه کمیته هیپنوتیزم در دندانپزشکی به تاریخ ۹۲/۱۱/۰۴

۱- تدوین طرح درس و طرح دوره آموزشی هیپنودنتیک برای ارائه به کمیته آموزش

۲- تدوین کوریکولوم آموزشی هیپنودنتیک برای ارائه به کمیته آموزش

۳- توامندسازی اعضای دوره دیده دندانپزشک

۴- تعامل با موسسات آموزشی دانشگاهی

۵- تعیین اولویتهای پژوهشی

۶- شرکت فعال در کنگره‌های دندانپزشکی بعنوان سخنران

۷- شرکت فعال در کارهای عملی و پژوهشی

۸- تدوین درسنامه هیپنودنتیک

۹- تکمیل بانک اطلاعات اعضاء و علاقمندان

کمیته روانشناسی

کمیته هیپنوتیزم در روان شناسی

بدنه اجرایی انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران به منظور تقسیم کار و تخصیص نیروها، از تعدادی کمیته تخصصی تشکیل شده است.

کمیته هیپنوتیزم در روانشناسی با مسئولیت سید محمد کاظم طباطبایی


شرح وظایف كمیته هیپنوتیزم در روانشناسی (مصوبه هیأت مدیره به تاریخ ۹۲/۱۰/۲۰)

۱- ساماندهی اطلاعات دموگرافیك اعضای روانشناس دوره دیده انجمن

۲- شناسایی سمینارها و برنامه های آموزشی روانشناسی درطول سال و معرفی به كمیته پژوهش جهت برقراری تعامل و تنظیم پانل یا سخنرانی مدرسین انجمن

۳- انجام نیازسنجی آموزشی در مورد طرح درسهای روانشناسی و انعكاس به كمیته آموزش

۴- ایجاد ارتباطات علمی با گروههای آموزشی روانشناسی در دانشگاهها و انجمن‌های روانشناسی با هماهنگی كمیته آموزش

۵- ایجاد ارتباطات علمی با گروههای پژوهشی روانشناسی در دانشگاهها و انجمن‌های روانشناسی با هماهنگی كمیته پژوهشی

footerinfo4

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...