کمیته روابط بین الملل

بدنه اجرایی انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران به منظور تقسیم کار و تخصیص نیروها، از تعدادی کمیته تخصصی تشکیل شده است.

کمیته روابط بین الملل با مسئولیت دکتر عنایت الّه شهیدی

هدف کمیته امور بین الملل ایجاد ارتباط با اشخاص حقیقی و حقوقی معتبر در حیطه هیپنوتیزم بالینی و نزدیک نمودن فعالیت های علمی و آموزشی انجمن به استانداردهای جهانی است. کلیه مکاتبات و مراودات بین المللی انجمن از طریق این کمیته انجام می گیرد.

یکی از معیارهای سنجش اعتبار انجمن های علمی در هر کشور، عضویت آن ها در انجمن های بین المللی است. خوشبختانه با پیگیری های این کمیته در حال حاضر انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران برای دومین سال متوالی عضو رسمی انجمن بین المللی هیپنوتیزم است.


شرح وظایف كمیته روابط بین الملل (مصوبه هیأت مدیره به تاریخ ۹۲/۱۰/۲۰)

۱- برقراری ارتباطبا مراكز علمی معتبر درسطح فرامرزی

۲- حفظ و ارتقای ارتباطات موجود با انجمنهایفرامرزی

۳- برقراری ارتباطهای آموزشی با مراكز خارج ازكشور با هماهنگی كمیته آموزش

۴- برقراری ارتباطهای پژوهشی با مراكز خارج ازكشور با هماهنگی كمیته پژوهش

۵- انعكاس فعالیتهای انجمن در سطوح فرامرزی

۶- به روزرسانی اطلاعات مربوط به برنامه های هیپنوتیزمی علمی درسطح جهان برروی سایت انجمن

۷- تمدید ثبت نام سالانه انجمن و کمک بهاعضای داوطلب برای ثبت نام در انجمن بین المللی هیپنوتیزم

۸- هماهنگی جهت حضور اساتید و اعضای توانمند انجمن برای سخنرانی در کنگره‌های بین المللی

footerinfo4

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...