کمیته روانشناسی

کمیته هیپنوتیزم در روان شناسی

بدنه اجرایی انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران به منظور تقسیم کار و تخصیص نیروها، از تعدادی کمیته تخصصی تشکیل شده است.

کمیته هیپنوتیزم در روانشناسی با مسئولیت دکتر الناز فرمانیان


شرح وظایف كمیته هیپنوتیزم در روانشناسی (مصوبه هیأت مدیره به تاریخ ۹۲/۱۰/۲۰)

۱- ساماندهی اطلاعات دموگرافیك اعضای روانشناس دوره دیده انجمن

۲- شناسایی سمینارها و برنامه های آموزشی روانشناسی درطول سال و معرفی به كمیته پژوهش جهت برقراری تعامل و تنظیم پانل یا سخنرانی مدرسین انجمن

۳- انجام نیازسنجی آموزشی در مورد طرح درسهای روانشناسی و انعكاس به كمیته آموزش

۴- ایجاد ارتباطات علمی با گروههای آموزشی روانشناسی در دانشگاهها و انجمن‌های روانشناسی با هماهنگی كمیته آموزش

۵- ایجاد ارتباطات علمی با گروههای پژوهشی روانشناسی در دانشگاهها و انجمن‌های روانشناسی با هماهنگی كمیته پژوهشی

footerinfo4

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...