کمیته پزشکی عمومی

کمیته هیپنوتیزم در پزشکی عمومی

بدنه اجرایی انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران به منظور تقسیم کار و تخصیص نیروها، از تعدادی کمیته تخصصی تشکیل شده است.

کمیته هیپنوتیزم در پزشکی عمومی با مسئولیت دکتر ندا معین

موارد مصوبه اولین جلسه کمیته هیپنوتیزم در پزشکی عمومی در فروردین ماه 1401

۱- تدوین طرح درس و طرح دوره آموزشی پزشکی عمومی برای ارائه به کمیته آموزش

۲- تدوین کوریکولوم آموزشی جهت پزشکان عمومی برای ارائه به کمیته آموزش

۳- توامندسازی اعضای دوره دیده با مدرک پزشکی عمومی

۴- تعامل با موسسات آموزشی دانشگاهی

۵- تعیین اولویتهای پژوهشی

۶- شرکت فعال در کنگره‌های پزشکی بعنوان سخنران

۷- شرکت فعال در کارهای عملی و پژوهشی

۸- تکمیل بانک اطلاعات اعضاء و علاقمندان

footerinfo4

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...