آگهی دعوت به شرکت در رای گیری هیات مدیره و بازرس جدید انجمن

04 بهمن 1400
نویسنده :  
اعضای محترم پیوسته انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
احتراما به اطلاع تمامی اعضای پیوسته انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران می رساند:
آگهی دعوت به انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس جدید انجمن
بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران برای حضور در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول انجمن در روز دوشنبه مورخ 1400/12/02 از ساعت 00:15 دقیقه بامداد الی 23:45 دقیقه که بصورت مجازی در سامانه انتخابات الکترونیک انجمن های علمی گروه پزشکی و قابل دسترسی در  آدرس های:
برگزار می گردد دعوت بعمل می آید. لذا خواهشمند است ضمن قبول دعوت, در رای گیری شرکت فرمایند.
دستور جلسه: 
انتخابات الکترونیک اعضای هیات مدیره و بازرس جدید انجمن
آگهی فراخوان در روز شنبه 2 بهمن در روزنامه اطلاعات در صفحه ششم به چاپ رسیده است
390 sjtime
مصطفی قادری
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

footerinfo4

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...