آگهی دعوت به شرکت در رای گیری هیات مدیره و بازرس جدید انجمن
مطلب ویژه

23 بهمن 1400
نویسنده :  
اعضای محترم پیوسته انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران
احتراما به اطلاع تمامی اعضای پیوسته انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران می رساند:
آگهی دعوت به انتخابات الکترونیک هیات مدیره و بازرس جدید انجمن
بدینوسیله از کلیه اعضای پیوسته انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران برای حضور در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول انجمن در روز دوشنبه مورخ 1400/12/02 از ساعت 00:15 دقیقه بامداد الی 23:45 دقیقه که بصورت مجازی در سامانه انتخابات الکترونیک انجمن های علمی گروه پزشکی و قابل دسترسی در  آدرس های:
برگزار می گردد دعوت بعمل می آید. لذا خواهشمند است ضمن قبول دعوت, در رای گیری شرکت فرمایند.
دستور جلسه: 
انتخابات الکترونیک اعضای هیات مدیره و بازرس جدید انجمن
آگهی فراخوان در روز شنبه 2 بهمن در روزنامه اطلاعات در صفحه ششم به چاپ رسیده است
1480 sjtime
admin 2
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

footerinfo4

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...