Hide Main content block

اخبار کارگاه ها

1399-12-17 19:12:57
860
کارگاه هیپنوتیزم درمانی از 20 شهریور1399 انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران جهت عضوگیری از بین دانش آموختگان رشته‌های گروه پزشکی، پیراپزشکی، روانشناسی و مشاوره مبادرت به برگزاری کارگاه هیپنوتیزم درمانی نموده. توضیحات: این دوره آموزشی ویژه دانش آموختگان رشته های ? گروه روانشناسی و ...

عنوان کارگاهروزهایمدرسزمان شروعساعتتماس
کنگره آسیایی هیپنوتیزم--------------23 مهر 1398--------------

خبر

اخبار انجمن

1399-12-18 20:12:42
660
دویست و یکمین سخنرانی ماهانهانجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران عنوان سخنرانی: هیپنوتیزم و اضطراب (قسمت اول) لایو مشترک آقای دکتر علی شریفی (روانپزشک، رئیس هیات مدیره انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران)    پنجشنبه 14 اسفند 1399     تلگرام: ...

اخبار شعب و نمایندگی ها

1399-12-17 19:12:17
464
کارگاه هیپنوتیزم درمانی از 16 مرداد 1399 انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران جهت عضوگیری از بین دانش آموختگان رشته‌های گروه پزشکی، پیراپزشکی، روانشناسی و مشاوره مبادرت به برگزاری کارگاه هیپنوتیزم درمانی نموده. توضیحات: این دوره آموزشی ویژه دانش آموختگان رشته های ? گروه روانشناسی و ...

footerinfo4

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...