Hide Main content block

اخبار کارگاه ها

1396-05-01 15:05:50
830
انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران جهت عضوگیری از بین دانش آموختگان رشته های گروه پزشکی، پیراپزشکی، روانشناسی و مشاوره مبادرت به برگزاری کارگاه هیپنوتیزم درمانی نموده.توضیحات:  برنامه آموزشی این کارگاه شامل ۷۰ ساعت آموزش نظری و عملی هیپنوتیزم درمانی، منطبق بر سرفصل‌های آموزشی انجمن ...

عنوان کارگاهشهرمدرسزمان شروعساعتتماس
هیپنوتیزم درمانیشیرازمدرسین انجمنمهرماه7009177002990
هیپنوتیزم درمانیتهرانمدرسین انجمن13 مهر7009123336716
سوپرویژن تربیت رواندرمانگرتهراندکتر سرگلزایی3 مهر1609123336716
خودهیپنوتیزم فوق عمیق OBEتهراندکتر باقری6و7مهر1209123336716

خبر

اخبار انجمن

1395-11-30 13:11:46
564
اخبار انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران امتحان پایان دوره دوره مقدماتی متوسطه هیپنوتیزم درمانی که از 15 تیر ماه آغاز شده بود 27 مرداد ماه به پایان خواهد رسیدامتحان تئوری این دوره روز 2 شهریور ماه رأس ساعت 14 برگزار می شودو به دنبال آن امتحان عملی نیز از ساعت 15 شروع خواهد شد. تمامی ...

اخبار شعب و نمایندگی ها

1396-03-08 01:03:26
323
به اطلاع علاقه مندان حوزه های هیپنوتیزمی می رساند :برابر تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شرکت کنندگان در کنگره بين المللي تمرین ذهنی و علوم عصب رفتاري از 12/5 امتیاز بازآموزی برخوردار خواهند بود مشمولین امتیاز بازآموزی این برنامه كه توسط انجمن علمي هيپنوتيزم باليني و دانشگاه علوم پزشكي مشهد ...

footerinfo3

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...